White. - Zero.

White. - Zero.

genre:Animals

style:Surrealism

rating:4.4

votes:5

views:76

._. DAMN. xDD

Other drawings by SmileOfaKiller-Zero.